Regulament

Prin prezența la festivalul `Rock the Camp”, participanții acceptă regulamentul intern și sunt de acord cu demersul organizatorilor de a asigura respectarea lui. Este obligatorie respectarea condițiilor impuse de festivalul „Rock the Camp” și de Camping Colina, legate de curățenie, salubrizare, nivel de zgomot și protecția cadrului natural. Organizatorii nu sunt responsabili pentru bunurile participanților ori pentru alte eventuale pagube produse.

BILETE

Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul ambilet.ro, cât și fizic la poarta de intrare în locația festivalului. Pentru evitarea oricăror neplăceri vă recomandăm să achizitionati biletele din timp. Biletele conțin elemente de siguranță și vor fi controlate la intrarea în perimetrul festivalului. Falsificarea biletelor și a brățărilor constituie infracțiune. Împotriva persoanelor care vor comite infracțiunea de fals, uz de fals, înșelăciune sau alte fapte în acest scop, organizatorii vor depune plângere penală. Spectatorii vor primi la punctul de acces brățări. Acestea nu trebuie îndepărtate sau înstrăinate. Pierderea sau distrugerea nu este rambursată, posesorul urmând a fi evacuat din zona de festival. Copiii cu vârsta de până la 12 ani au acces gratuit. Copiii care nu au împlinit vârsta de 8 ani au acces în zona de festival doar însoțiți de un părinte. Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani au acces în perimetrul festivalului doar însoțiți de un adult. Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber.

ACCES

Accesul în zona de festival este permis numai în baza biletului valid, unei singure persoane. Prin participarea la acest eveniment, deținătorul de bilet acceptă regulamentul festivalului și este de acord cu demersul organizatorilor de a controla respectarea acestuia.

INTERZIS

Este interzisă aprinderea focului în spațiul Camping Colina. Deșeurile vor fi colectate și depozitate în spații amenajate în acest sens. Este interzis accesul la festivalul “Rock the Camp” cu obiecte contondente: arme albe / obiecte ce pot fi folosite ca arme albe sau orice obiecte care pot produce vătămare corporală; aceste obiecte vor fi confiscate, iar organizatorii nu-și asumă răspunderea pentru returnarea lor. Este interzis accesul în zona de eveniment cu băuturi de orice fel și produse alimentare achiziționate din afara zonei aferente festivalul “Rock the Camp”.

CAMPARE

Accesul autovehiculelor în spațiul destinat parcării se va face exclusiv sub îndrumările responsabililor „Rock the Camp”; organizatorii nu pot fi învinuiți pentru daunele ce pot surveni mașinilor în perioada în care sunt parcate. Montarea corturilor în spațiul destinat campării se va face exclusiv sub îndrumările responsabililor Camping Colina și festivalul „Rock the Camp”, camparea în afara acestui spațiu fiind interzisă. Spațiul de campare va fi păzit permanent, este dotat cu toalete, apă curentă și dușuri. Participanții vor putea achiziționa alimente și băuturi răcoritoare sau alcoolice din zonele special amenajate.

MÂNCARE / BĂUTURĂ

În perimetrul festivalului vor functiona standuri cu mâncare și băutură (apă, răcoritoare, cafea, bere, băuturi alcoolice).

MERCHANDISING

Un stand de merchandising va functiona în incinta festivalului. De aici se vor putea achiziţiona, contra cost, materiale ale formațiilor prezente la festival.

FOTO / VIDEO

Pe durata evenimentului se vor realiza înregistrări audio și video. Aceste înregistrări pot fi folosite în scopurile stabilite de către organizatori, fără acordul persoanelor care apar în respectivele înregistrări. Organizatorii se vor asigura că înregistrările, audio sau video, nu vor aduce prejudicii asupra demnității și reputației persoanelor participante la eveniment.COMPORTAMENTUL ÎN ZONA DE FESTIVALVă recomandăm să evitați conflictele și să respectați persoanele din jur, precum și bunurile aflate în spațiile comune ale evenimentului.

SANCȚIUNI

Nu sunt tolerate excepții de la regulile de mai sus, încălcarea prezentului regulament putând duce la evacuarea din zona de festival și interzicerea accesului în zona de festival, fără rambursarea biletului și cu anunțarea instituțiilor abilitate ale statului, în caz necesar.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru copii se recomandă în timpul concertelor utilizarea căștilor pentru protecție fonică. În cazul în care copiii nu sunt echipați corespunzător, răspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din zona de festival revine integral părinților sau însoțitorilor acestora. Organizatorul avertizează participanții că spectacolele includ efecte de lumină care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul, dacă va fi necesar acest lucru și având un motiv întemeiat pentru decizie. Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua controale în zona de festival pentru a se putea asigura respectarea prezentului regulament.

Va mulțumim pentru înțelegere și vă dorim distracție plăcută!